Door en door Brits

Gordon Haynes presenteert zijn Landscape and Garden Design als een boek met ontwerptechnische lessen uit de geschiedenis, maar evengoed zou je het kunnen beschouwen als een reisgids langs de historie van de Engelse tuin- en landschapsarchitectuur. Want lezers zullen vergeefs zoeken naar voorbeelden van buiten Engeland, of preciezer Groot-Brittannië. Haynes springt door de geschiedenis vanaf de eerste experimenten uit de renaissance tot de kunsttuinen uit de jaren zeventig. Bij elke periode noemt hij de belangrijkste ontwerpers, de belangrijkste tuinen en parken en de belangrijkste stijlkenmerken.

Blauwe Kamer 2 2013

Haynes heeft een prachtig boekje gemaakt dat uitstekend geschikt is voor een rondreis langs de rijke historie van de Britse tuin- en landschapsarchitectuur, inclusief een complete opsomming van het onvertaalbare ‘Essentials of a Grand Tour’. Het boek is natuurlijk ook geschikt als lesmateriaal over diezelfde historie, met een uitgebreide bibliografie voor verdere studie. Voor de lessen hamert Haynes vooral op het behoud en de restauratie van de Britse traditie. Evenzogoed een prettig boek, door en door Brits.

Gordon Haynes, Landscape and Garden Design – Lessons from History. Whittles Publishing, ISBN 9781849950824, € 54,50