Klimaat in de stad

Tussenrapportage Dialoogproject Klimaat in de stad, mei 2010. Uit het programma Klimaat voor Ruimte, teksten over gemeentelijke klimaatprojecten in samenwerking met Vincent Kuypers van Alterra.

Woestenburg, Martin (2010). Klimaat in de stad. Tussentijdse rapportage van het dialoogproject Klimaat in de stad. Wageningen: Alterra.